Gelecek Nesillere Yatırım Yapıyoruz

Garanti Holding olarak gelecek nesillere yatırım yapıyor, geleceğe değer katıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin farkında bir bakış açısı ile geri dönüştürülemez tüm ürünlerin doğaya bırakılmasına engel oluyor ve bu atıkları bertaraf ederek temiz enerjiye dönüştürüyoruz

Temiz Enerji

Temiz enerji olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynakları başlıca olarak rüzgâr, su ve güneş olarak bilinse de, geri dönüşüm süreçlerine giremeyen ya da üretim sonrası arta kalan atıklar biokütle santrallerinde temiz enerjiye dönüşebiliyor.
Garanti Holding olarak ileri teknoloji ile kurmuş olduğumuz çevre dostu biyokütle yakıtlı enerji santralleri ile doğayı atıklardan arındırıyor ve temiz enerji üreterek geleceğe değer katıyoruz.